Град Етрополе, Местността "Язовира". В 21 век няма отходни канали. При наводнение водата влиза в дворовете и къщите на хората. Молим Община Етрополе да вземе това под внимание и да сложат канали за изтичане на водата.