Явлението “Аврора” забелязано над гр. Бяла, обл. Русе, около 19:00 на 05.11.2023 г