Ул. "Нишава" 60. Въпреки хубавия и широк няколко метра тротоар, дори количка не може да мине.