Хората се надяват да оцелеят с малката сума до получаване на дължимото им...

 

Тази вечер регионалната структура на КНСБ в Кърджали с председател Иванка Караколева полага големи усилия в много кратък срок, за да организира подаването на молби до 24.00 часа в Бюрото по труда от над 500 работници и служители от "ОЦК" АД - Кърджали. Това съобщиха от КНСБ.

 

Акцията се организира, за да могат хората да получат еднократна социална помощ от държавата. Размерът й е 350 лева на човек, които ще бъдат преведени по банков път в картите им и с които да оцеляват, макар и трудно, до изплащането на дължимите им възнаграждения от собственика Валентин Захариев.