По неофициални данни, над половината от сервизите у нас са в сивата икономика...

По неофициални данни, над половината авто-сервизи у нас работят в сивата икономика. Затова много често нямаме гаранция, че един ремонт е направен качествено и коректно. А на пътя това може да бъде дори фатално.

В бранша вече години наред се говори за стандартизация на услугите. Една от идеите е на сервизите да бъдат присъждани звезди, както на хотелите.

Един от вариантите да се повиши качеството на услугите е, всички монтьори да получават общовалидно обучение, с гаранция за работа в системата при еднакви условия в цялата страна. Това планират от  Националната асоциация на автосервизите. Потребителите, от друга страна, ще разчитат на общи правила и цени.

Системата ще предлага абонаментно обслужване на територията на страната. Предстои изграждането и на интернет база данни.

Друга организация - Националната асоциация на сервизите, извършващи авторепаратура - предлага категоризация на автосервизите със „звезди". Подобно на хотелите, всеки обект ще се оценява според пакет от над 130 показатели.

В момента сервизите работят по правила от 80-те години. За да заработи категоризацията, е необходимо нейното налагане с нормативен акт. Трябва да се създаде и безпристрастен орган, който да определя състоянието на всеки сервиз.

Едно е сигурно. Браншът има нужда от регулация. Това е в интерес както на нас, потребителите, които търсим добро качество на добри цени, така и за държавата. Изчислено е, че годишно бюджетът губи близо 1 млн. лева, потънали в сивата икономика.

Репортер: Николай Василковски