Броят на неработещите може да достигне 22 милиона души в следващите четири години...

 

Еврозоната може да загуби още 4.5 милиона работни места в идните четири години, ако не направи съгласувана промяна на политиката към създаването на работни места, предупреди Международната организация на труда (МОТ).

 

Безработицата в Еврозоната достигна рекордните 11.1%, което се равнява на 17.5 милиона души през май. МОТ предупреждава, че броят на безработните може да достигне 22 милиона души само след четири години.

 

Агенцията на ООН съобщава в свой доклад, че мерките за строго ограничаване на разходите са станали причина за слаб икономически растеж и влошаване на балансите на банките. Именно това е довело до ново намаляване на кредитите, инвестициите и работните места.

 

Докладът призовава за гарантиране на образованието на младите хора във всички държави от Еврозоната, както и на стажове, програми за заетост и подкрепа при търсенето на работа от безработни млади хора, по-високи заплати в богатите страни и мерки за увеличаване на кредитите за малки предприятия.

 

МОТ отбелязва, че всички страни от валутната зона, ще пострадат, ако политиката не се промени.

 

Ако Еврозоната се разпадне, безработицата може да достигне дори 17%, сигнализират от организацията.

 

Докладът на МОТ идва, след като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие прогнозира във вторник, че безработицата в развитите икономики ще остане висока поне до края на 2013 г. Тя ще засегне най-вече младите и нискоквалифицираните кадри.

 

  1. Получавайте безплатно най-важното от деня в пощата си