Хиляди от предвидените за застрояване декари са част от природен парк "Странджа"

Върховният административен съд върна за преразглеждане делото срещу Общия устройствен план на Царево, с което даде шанс да се спре планираното застрояване на част от природен парк "Странджа". Това съобщиха от коалиция "За да остане природа в България".

Организацията обжалва плана още през 2008 г., но едва преди месец тричленен състав на ВАС прекрати делото, тъй като природозащитното сдружение няма право да атакува подобен административен акт. Позовавайки се за първи път на Орхуската конвенция обаче, петчленен състав реши, че жалбата е допустима и трябва да бъде разгледана по същество.

Общият устройствен план на Царево предвижда застрояването на хиляди декари по Южното Черноморие, преобладаваща част от които се намират в природен парк "Странджа". Община Царево дори се опита да узакони несъществуващия вече скандален комплекс "Златна перла" чрез плана, като вкара в регулация застроените вече терени.

През 2009 г., тогавашният министър на околната среда и водите Нона Караджова отмени положителната екологична оценка на плана като несъвместима с изискванията за опазване на Природен парк "Странджа" и защитените зони от Натура 2000 в община Царево. Регионалното министерство трябваше още тогава да започне наново процеса по изготвяне на Общ устройствен план на Царево, но това така и не се е случи, а всички инвестиционни инициативи в черноморската община стоят блокирани.

От коалиция "За да остане природа в България" призовават регионалния министър Лиляна Павлова да отмени заповедта за одобрение на ОУП на Царево, с което да се прекрати забавянето на делото в съда.
 
С настоящето си определение ВАС прекратява порочната съдебна практика, съгласно която природозащитните организации нямаха право да обжалват устройствени планове, приети в нарушение на екологичното законодателство.