Децата са подавали жалби, но директорът не ги е вземал предвид

Физическо и психическо насилие е упражнявано спрямо част от момичетата и момчетата в Дома за деца, лишени от родителски грижи „Рада Киркович” - град Пловдив. Това установи проверка на Главна дирекция „Контрол по правата на детето” към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

 

Насилието е извършвано от  служител на дома, чийто трудов договр е прекратен по взаимно съгласие. 

 

Според проверката не са вземани предид и потребностите на настанените в институцията деца. Не се зачитат самостоятелността и личната свобода на непълнолетните деца, омаловажават се сигналите им за нарушения, твърдят от ДАЗД.

 

Ръководството на дома не е допуснало част от жалбите да бъдат регистрирани. За други сигнали не са предприети адекватните мерки. 

 

Заради занижен контрол децата не посещават редовно училище. Допуснати са и нерегламентирани контакти между тях на територията на дома. 

 

Насилваните физически и психически деца се оплакват от конкретен възпитател, но реакция от страна на останалите служители липсва. 

 

Заради констатираните нарушения занижения контрол в институцията, председателят на Държавната агенция за закрила на детето предлага на директора на дома да бъде потърсена дисциплинарна отговорност.