Това е заключението на Комисията за защита на конкуренцията

Ощетени ли са потребителите на парно у нас? Комисията за защита на конкуренцията установи нередности в законовата рамка, която определя правилата в топлоенергетиката. Според антимонополния орган има разпоредби, които могат да ограничат конкуренцията на пазара на снабдяване с топлинна енергия и на този за дялово разпределение, и са в ущърб на потребителите.


Комисията има редица забележки. На първо място, намира за нередно това, че нямаме право на избор на метод, по който да се отчита топлинната енергия, която потребяваме. Несъвършенства има и в начина, по който се определя кой колко топла вода е употребил в етажната собственост.


Сега в абонатната станция има един общ водомер за всички. Кой колко трябва да плати се изчислява по специална формула, въз основа на това, което показва той. Антимонополната комисия обаче смята, че този метод не е достатъчно точен. И вместо да се разчита на формули, трябва да се монтират допълнителни водомери – при това за сметка на топлофикациите.


От КЗК не са доволни и от начина, по който се изчислява колко трябва да платим за сградна инсталация. Сега за това отново се разчита на формула, а от комисията считат, че начинът на разпределяне трябва да се решава от общото събрание на етажната собственост, защото във всяка сграда, от сградната инсталация се отделя различно количество топлина.


И още забележки – ако сме решили да не ползваме парно, по закон нямаме право да махаме радиаторите си, а трябва да им сложим специални вентили. Според комисията обаче, така сме принудени да плащаме за отчет и дялово разпределение на тези отоплителни тела без на практика да ги използваме.


Комисията за защита на конкуренцията предлага забраната да отпадне, като бъде разрешено демонтирането на радиатори извън отоплителния сезон. От комисията не са доволни и от начина, по който, ако в блока ни има некоректни платци или хора, които крадат топло, техните разходи се прехвърлят към онези, които си плащат сметките. Затова според антимонополния орган е важно да има по-ефективни санкции.


Проблеми има и с топломерите – например това, че не можем да сменим лесно топлинния си счетоворидетел. И че нямаме преки договорни отношения с фирмите за дялово разпределение, защото по закон, те се явяват подизпълнители на "Топлофикация". Това обаче не ги мотивира да подобряват услугата, която предлагат.


Заключението на КЗК е, че изборът на потребителите като цяло е ограничен затова спорните текстове трябва да бъдат коригирани.