Те трябва да представят декларация в общината по адреса на пребиваване в България

 

На 14 април изтича срокът, в който гражданин на друга държава-членка на ЕС, отговарящ на условията, може да бъде вписан в избирателен списък за гласуване в Република България.

 

Желаещите трябва да представят декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България, информират от Централната избирателна комисия.