Разрешенията са дадени при съществени противоречия със закона, твърдят от Регионалното министерство

Още по темата

Министърът на регионалното развитие Екатерина Захариева подаде сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров във връзка със законосъобразността на разрешения за строеж за 11 имота в землището на Община Царево и извършените презаверки. Разрешенията са издадени от главния архитект на общината, съобщиха от министерството. 

 

Девет от имотите са в местността „Смайлов чаир“, землището на с. Лозенец, като някои от тях граничат с плаж „Корал“. При последната проверка, извършена от Дирекцията за национален строителен контрол през месец август тази година, е установено, че от 18 издадени разрешения за строеж в сила са девет. Останалите са отменени от съда или са загубили правната си сила. 

 

Общо 20 са издадените разрешения за строеж в два от имотите, които се намират в местността „Рибарницата“, землището на с. Лозенец. От тях в сила към момента са седем разрешения. Останалите са без правно действие.

 

Проверка на Дирекцията за национален строителен контрол е установила, че издадените от главния архитект на Царево разрешения за строеж и направените презаверки са извършени при съществени противоречия със закона

 

Установени са нарушения на действащата нормативна уредба по устройство на територията и строителството, както и на изискванията за застрояване. Разрешенията за строеж са издадени на основание одобрени инвестиционни проекти, които към момента на издаване на разрешенията за строеж са загубили правното си действие. Презаверките им са направени в нарушение на Закона за устройство на територията. 

 

Разрешенията за строеж са издадени, без да бъде проведена процедура по оценка за съвместимостта в нарушение и на Закона за биологичното разнообразие. Проверката е установила също, че за всички разрешени строежи не е осигурено присъединяване към общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.