Промените бяха гласувани в парламента

 

Народните представители приеха нови санкции и правила за учениците. 

 

Ползването на мобилни устройства в час вече ще бъде забранено със закон. 

 

Директорите ще трябва да направят етичен кодекс на своето училище с правила за поведение на учениците. Строго регламентирани са вече и наказанията за лоша дисциплина или много натрупани отсъствия. 

 

Досега най-често прилаганите са забележка, предупреждение за преместване и преместване в друго училище или прехвърляне в самостоятелна форма на обучение. С промените учениците вече ще могат да бъдат наказвани и с преместване в друга паралелка.

 

В момента учениците получават наказания най-вече заради лошо поведение или много натрупани отсъствия. А повече санкции се налагат в гимназиален етап. 

 

„Общият брой на наказаните в прогимназиален етап са 65 със забележка, около 10 с дейности в полза на училището, 10 с предупреждение за преместване”, обясни Марияна Недялкова, зам.-директор на 119-то СОУ-София.

 

Най-крайната мярка, която досега прилагаха директорите, е изключването от училище. Обикновено за на 15 неизвинени отсъствия.  В някои случаи, но по-рядко ученикът минава на самостоятелно обучение, но това важи само ако той е над 16 години. 

 

Директорите ще могат да местят ученици  и в друга паралелка, но само профилът да е същият. 

 

„Това е възможно само в прогимназиален етап, а в гимназиален е невъзможно”, обяснява още Мариана Недялкова. 

 

За да бъде наложено едно наказание, се минава по много дълъг път. 

 

Имам сведения от регионалните инспекторати, че си затварят очите главно за една типична форма на нарушение на правилата, а именно отсъствията”, обясни министърът на образованието Тодор Танев.

 

Най-тежките наказания – предупреждение за изключване и изключване, няма да се налагат на учениците до 4-ти клас. Част от санкциите важат до края на учебната година.