Това сочат данни на статистическата агенция „Евростат“

Едно от всеки четири деца в Европейския съюз живее в риск от бедност или социално изключване. Това съобщава европейската статистическа агенция „Евростат“.

Най-лоши резултати показват Румъния и България, където съответно 46,8% и 43,7% от децата са в риск.

По темата

В рисковата група влизат общо 25,2 млн. деца под 18 години или почти 27% от населението в тази възрастова група, сочат данните на агенцията.

Това са деца, които живеят в домакинства, в които има недостатъчни социални помощи, незадоволителни материални условия, безработни родители.

Тези данни показват леко подобрение от 2010 г., когато 25,9 млн. деца (27,5%) попадаха в рисковата група, посочва БГНЕС.

След Румъния и България най-много деца в риск има в Гърция (37,8%), Унгария (36,1%), Испания (34,4%), Италия (33,5%), Литва (32,7%), Латвия (31,3%) и Великобритания (30,3%).

Най-добре представящи се държави по този показател са скандинавските страни – Швеция (14%), Финландия (14,9%) и Дания (15,7%).

Според „Евростат“ ниското ниво на образованост при родителите значително увеличава риска от бедност и социално изключване на децата.