Комисията дава положителна оценка и за проведените стрес-тестове в България през изминалата година

Банковият сектор е стабилен, банките в България са повишили своите капиталови показатели, покритието на риска и ликвидността на системно равнище, показва последният доклад на Европейската комисия за оценка на икономическата и социалната среда в държавите-членки.

ЕК дава положителна оценка и за проведените стрес-тестове в България през изминалата година.

Припомняме, че в началото на август 2016 г. станаха ясни резултатите от Прегледа на качеството на активите (ПКА) и Стрес теста на българската банкова система, проведени от Българската народна банка /БНБ/ в сътрудничество с международната консултантска компания Делойт.

Основният извод беше, че родните финансови институции демонстрират устойчивост и стабилност. Оценката на техните активи също така показва, че банките у нас са подготвени да отговорят на местните и глобалните предизвикателства, породени от промените в икономическата среда.

Половин година след провеждането на стрес-тестовете БГНЕС се обърна и към финансистите с въпрос: какви са рисковете и предизвикателствата пред финансовия сектор у нас?

Според доцент Григорий Вазов, който беше кандидат за поста управител на БНБ, отговорът на този въпрос е много кратък: „Няма рискове за българската банкова система. Не виждам смисъл въобще да се обсъждаме темата за риск“.

С него е съгласен и Емил Хърсев. „В момента не съществуват никакви рискове пред банковата система на България, които да се отличават от обичайното ниво за бранша в Европа“, отбеляза той пред БГНЕС и добави, че дори нашите банки могат да се похвалят с по-високи нива на капиталова адекватност и рентабилност пред европейските.

„Нашата рентабилност много трудно може да бъде сравнена с отрицателната рентабилност в страните от еврозоната“, подчертава Хърсев.

По отношение на проведените стрес-тестове през изминалата 2016 г. и двамата финансисти смятат, че можем да се доверим на техните изводи. „Стрес тестовете бяха направени много професионално от сериозни международни фирми в тази област. Категорично можем да се доверим“, заяви доц. Григорий Вазов.

Емил Хърсев отбеляза, че оценката на банковите активи е потвърдила данните, които предварително знаехме. „Те съответстваха на предварителните резултати, които имахме още преди години. Веднага след финансовата криза ние имахме ясни данни за банковата система, базирани на собствената им отчетност. Те даваха основание да се смята, че банковата система е стабилна“, каза още той.

Хърсев оцени като правилна политиката на БНБ след проведените стрес-тестовете. Той припомни, че са набелязани мерки, които всяка една от родните финансови институции е съгласувала с Централната банка. Тези мерки и програми, по думите му, се преизпълняват. „Няма банка в България, която да не ги е изпълнила. Завършихме миналата година с една изключително добра рентабилност. Банките у нас имат печалби, докато тези в еврозоната масово нямат печалби“, отбеляза експертът. Според него големият проблем на зоната с единна валута днес не е ликвидността, а рентабилността.

А що се отнася до предизвикателствата, тук позициите на двамата експерти се разделят. Според доц. Вазов трудностите за икономиката и финансите трябва да се търсят в политическата ситуация, което не засяга само България, така е навсякъде по света. „Ако може да се говори за риск, то той е политически и съществува навсякъде по света. При нас също има такъв риск, който зависи от това как ще се развият нещата“, отбелязва доц. Вазов и добавя: „Той се изразява в това: кой ще бъде следващият финансов министър, дали следващият парламент няма да поиска да смени управителя на БНБ, който управлява перфектно“.

Емил Хърсев изключва системни проблеми пред банковата система като цяло. „Тук несъгласията са свързани по-скоро с валутния борд. Липсата на кредитор от последна инстанция“, посочи той.