Ако се установят нарушения, материалите ще бъдат изпратени на компетентните органи

Главният прокурор Иван Гешев разпореди на полицията и ДАНС да извършат проверка на всички комплексни и значими язовири в страната. Тя да изясни какво е актуалното състояние на водния обем във водните обекти и дали има такива, чиито нива са под съответния оптимален размер, който да гарантира осигуряване на питейно – битовото водоснабдяване на гражданите.

Нивото на язовир „Студена” е близо до критичния минимум (СНИМКИ)

След края на проверката двете институции трябва да представят и обобщена информация за състоянието на язовирите. Ако в хода й се съберат данни за извършено престъпление от общ характер, материалите от проверката ще бъдат изпратени на съответните компетентни прокуратури за вземане на отношение.

Прокурори и разследващи влязоха в Басейнова дирекция - Благоевград

Междувременно Върховна административна прокуратура проверява дали се спазват разпоредбите на Закона за водите, относно състоянието на язовир „Бели Искър“.