През следващата академична година се предвижда да бъдат приети близо 40 000 студенти държавна поръчка

С 3,2 на сто или 1256 места  да бъде увеличен приемът на студенти наесен, предлагат от Министеството на образованието и науката. 

Най-голямо увеличение на приема в 38-те държавни висши училища от МОН предлагат да има в професионарни направления като Общо инженерство, Машинно инженерство, Материали и материалознание, Химични технологии, Комуникационна и компютърна техника  и други. Намаление на приема се предлага в направления като Администрация и управление  и Икономика.

РЕАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ: Безплатен университет и платен стаж за 6000 студенти (ВИДЕО)

Очакваният  размер на средствата за издръжка на  обучението на бъдещите студенти  и докторанти  за първи курс е в размер на близо 123 милиона лева. 1/5 от тези средства ще бъде предоставена на студенти по Медицина за заплащането на разходите им за обучение по сключени договори с работодател.

През следващата академична година се предвижда да бъдат приети близо 40 000  студенти държавна поръчка и над 15 000 платено обучение.

Източник: БНР