Договорът ще включва още обучение на хора и предаване на софтуер

Централната избирателна комисия реши да започне преговори със "Сиела Норма" за подготовка на машините за гласуване за частичните местни избори на 27 юни и за парламентарните избори на 11 юли. Решението на ЦИК, с номер 217, е публикувано на страницата на Комисията.

ЦИК: Има предложение от нова фирма за доставка на машини за гласуване

Договорът ще включва обучение на хора и предаване на софтуер, логистика на машините и техническото им обслужване.

ЦИК вероятно ще прекрати преговорите за новите машини за гласуване

Максималната прогнозна стойност на дейностите е 4 350 000 лева без ДДС. При подписването на договора изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 на сто от общата цена на договора без ДДС, която служи за обезпечение.

Източник: БТА