Той е разработен от МОН и е за периода 2021-2030

Публично обсъждане на проекта за Национална карта за висшето образование. Документът оценява профилната и териториалната структура на висшето образование и до каква степен той в момента съответства на търсенето на кандидат-студентите и потребностите на пазара на труда. 

Обсъждането ще продължи до 17 юли. Проектът е разработен от МОН и е за периода 2021-2030 година.