Предвижда се създаването на регистър на фирмите за събиране на вземания

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до вицепремиера и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова, в което потвърждава необходимостта от спешни законодателни промени за регламентиране дейността на събирачите на вземания, т. нар. колектори. Поводът за писмото е инициативата на министъра за обсъждане и изготвяне на законопроект, който да регулира дейността на тези дружества информират от институцията. 

Коалицията готви законови промени, за да спре тормоза на колекторските фирми

Проф. Ковачева подчертава важността от спешно приемане на законодателни мерки, чрез които да се предостави допълнителна защита на гражданите и контрол при упражняването на дейностите по прехвърляне на вземания и извънсъдебното им събиране. Тя посочва, че в условията на пандемия проблемите на хората са още по-изострени заради извънредното положение, довело до намалели или дори липса на доходи.

„Безспорно трябва да бъде намерено нормативно решение на тези проблеми, било то с цялостна регламентация в отделен законопроект, който се отнася до дейността по извънсъдебно събиране на задължения и правила за прехвърлянето им, било с промени в действащи нормативни актове“, пише омбудсманът.

Диана Ковачева обръща внимание на факта, че през годините тази тема неизменно е била във фокуса на институцията и по нея са предприемани редица действия. Отправяни са препоръки в годишните доклади, сезиран е главният прокурор, в писма до председателя на Народното събрание и министъра на правосъдието са поставяни основните проблеми на гражданите с колекторските фирми, за които те са сезирали институцията.

Диана Ковачева поиска държавата да компенсира със задна дата домакинствата на природен газ

Омбудсманът предлага конкретни мерки, които да залегнат в проекта на закона:

-Вземанията срещу потребител да са непрехвърлими, освен ако същият не е дал изрично и в писмена форма съгласието си за това, при това преди прехвърлянето и в индивидуално уговорена клауза в договора

-Задължително предоставяне при поискване от страна на длъжниците на коректна и точна информация какво са изплатили и какво остава да дължат

-Уведомяване за прехвърлянето от предишния кредитор като се посочи кой е новият кредитор; основание и падеж на вземането; общият размер на дължимата сума; общият размер на платената сума; банковата сметка на кредитора; ограниченията за новия кредитор да начислява такси, неустойки, санкции и лихви, които не са предвидени в договора

-Създаване на специален регистър на фирмите за събиране на вземания - подробно описание на процедурата по несъдебно събиране на задължението с предвидени изрични забрани и ограничения за колекторите

-Предвиждане на глоби и санкции при неспазване на законовите разпоредби
Засилване на контрола като се предвиди например прекратяване на регистрацията при няколко нарушения

Освен проблемите с колекторските фирми, жалби до омбудсмана се изпращат и за бързите кредити.

„Искам да обърна внимание на факта, че освен проблемите с колекторските фирми, в своите жалби до мен, гражданите поставят и въпроси за нуждата от законодателни мерки за контрол върху фирмите за бързи кредити и за решаване на проблема с вечния длъжник чрез приемане на закон за несъстоятелността на физическите лица “, пише още общественият защитник.

Ковачева акцентира върху факта, че нашата страна остава единствената в Европейския съюз, която не предоставя възможност на длъжниците, които обективно и трайно не могат да погасяват своите задължения, да решат този проблем.

Тя изрази готовността си за включване на експерти от институцията на омбудсмана в работната група по изработване и обсъждане нормативни промени, чрез които да има адекватна защита на гражданите в отношенията им с колекторските фирми.

За да научавате първи новините от България и света, изтеглете новото приложение на NOVA - за Android ТУКiOS (Apple) ТУК и HUAWEI AppGallery ТУК.