Официално промяната влиза в сила на 1 октомври

От новата учебна година - край на хартиените бележки, с които се извиняват отсъствията на учениците. Те се заменят с електронни, като от личните лекари ще бъдат препращани директно към училищата. Това е опит да се прекъсне порочната практика - ученици да предоставят фалшиви медицински бележки пред учителя.

Гратисният период е до 1 октомври. След това онлайн бележките ще изместят напълно хартията. Според образователния министър промяната ще доведе до по-ясна картина колко и защо отсъстват децата от училище. Сега данните показват, че на година у нас се пишат около 270 хиляди отсъствия - или това е средно около 50 отсъствия на ученик.

Йоловски: В електронната медицинска бележка ще постъпва само информацията за състоянието на ученика

Засега електронните бележки ще извиняват отсъствия само на ученици от 1 до 12 клас, но се работи по разширяване на обхвата, така че промяната да се отнася и за децата в детските градини.

Пътят на електронната бележка ще започва от там, откъдето и този на хартиената - в кабинета на личния лекар. Но вместо с печат достоверността ще е гарантирана с електронен подпис.

„Лошото”, обаче за тези бележки, лошото за кръшкачите - това е, че те се издават в реално време. И тази опция "Ама аз преди 5 дни нещо закъснях, една бележка може ли" няма как да мине”, заяви Павлина Андреева.

Медици обаче изразиха и притеснение. „Трябва да е ясно, че електронно не значи дистанционно, защото в последните месеци, откакто са електронни направленията, станахме едни телефонисти”, посочи Андреева.

Бележка няма да се издава без посещение при лекар, предупредиха и здравните власти. Под въпрос е необходимостта от вторичен преглед.
„Не е нужно детето да се реди отново на опашка заедно с болни деца и да бъде прегледано отново, за да се докаже, че то е здраво. Вероятно това ще отпадне”, каза Христо Хинков, министър на здравеопазването.

Веднъж вкарана в Националната здравна система онлайн бележката автоматично попада в системата на МОН, а от там данните ще се препращат към електронните дневници на училищата. 

„Ще бъдат видими както за училищния директор, така и за класния ръководител, като ще има възможност или автоматично да бъдат извинявани отсъствията, или директорът ще дава на класния ръководител да верифицира ел. бележка и да извини отсъствията”, обясни Галин Цоков, министър на образованието.

С какво се хранят учениците – у нас и в Европа?

В това училище учениците отсъстват средно по 80 учебни часа на година. „Сега в електронния дневник има името на личния лекар на ученика. На практика като влезе класният ръководител и натисне полето на личния лекар, ще се вижда какви бележки е издал този лекар на съответния ученик. Сигурен съм, че ще намали броя на отсъствията по медицински причини в пъти”, заяви Асен Александров.

Очаква се дигитализацията да е в плюс и за родителите. „Родителят няма да се чуди "дали сега моето дете няма да залее бележката с айрян", "дали няма да я измачка в своята раница", "дали няма да я изгуби", "дали няма да забрави да я даде на учителя". Няма да е необходимо при загуба на бележка да се ходи повторно при лекаря” посочи Александър Йоловски.

Официално промяната влиза в сила на 1 октомври.