Дружеството заяви, че ще опровергае всички неверни твърдения

"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД обави, че ще окаже всякакво съдействие за провеждане на професионално и безпристрастно разследване, защото то ще опровергае всички неверни твърдения срещу Дружеството. Изявлението е подадено по повод информацията за сезиране на прокуратурата от страна на депутати.

Пеевски и Добрев сезираха прокуратурата за незаконен износ на руски петрол от “Лукойл” България

Износът на нефтопродукти, произведени от "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД от руски суров нефт, се осъществява стриктно в рамките на установените квоти и ограничения. Всяка партида продукти се изнася под контрола и след предварителното одобрение на Агенция "Митници".