Все повече са чуждестранните студени в български университети, отчете МОН

Все повече млади хора предпочитат да се реализират на пазара на труда в България. Сериозно намалява и броят на безработните висшисти в страната. Това съобщиха от Министерството на образованието по време на представянето на рейтинга на висшите училища.

И тази година Софийският университет „Св. Климент Охридски” запазва водещото си място в Рейтинговата система на висшите училища, като той е на първо място в 22 от общо 28 направления. Каква заплата обаче ще получим според избраната специалност? За пореден път най-високо платената професия са дейностите в IT-сектора. Ако завършим "Информатика" възнаграждението, което ще получим, е приблизително около 6000 лв. На следващо място се нарежда специалността "Военно дело" със среден облагаем доход от 4545лв. За специалностите "Металургия" и "Математика" - малко над 3000 лв.

Каква специалност да избера е основният въпрос, който всеки кандидат-студент си задава, преди да избере професионалния си път. Изследванията тази година показват, че най-много студенти са се насочили към специалностите икономика, педагогика и медицина. От значение за реализацията на пазара на труда обаче роля има и изборът на университет.

„Числата на седмицата”: Нуждаем се от 29 хиляди медицински сестри и 1000 общопрактикуващи лекари

„Такъв тип направления са икономика, администрация и управление, повечето инженерни направления в страната - когато един студент иска да кандидатства подобно направление, е важно не само какво ще учи, но и къде ще учи”, заяви Георги Стойчев, Консорциум "ИОО-С".

Най-много студенти намират работа по специалностите медицина, фармация и стоматология, като безработицата при тях е най-ниска.

„СУ се класира на първо място в повечето професионални направления, Техническият университет, Медицинският университет в София, но ако се разгледат конкретните класации по професионални направления, ще видите, че много университети в рамките на едни професионални направления са с близки точки”, каза Галин Цоков, министър на образованието и науката.

Според проучвания все повече хора търсят възможност за реализация в България. „Сериозно намалява броят на безработните висшисти - той е вече 2%, в някои специалности и професионални направления е под 1%”, заяви Галин Цоков.

Проф. д-р Георги Вълчев е новият ректор на СУ "Св. Климент Охридски"

„На въпроса завършилите висше образование на българския пазар на труда ли се реализират или напускат страната, отговорът е - огромното мнозинство от тях остават и се реализират в България, едва 14% от завършилите през последните 5 години не се реализират и не се осигуряват в България. За сравнение, преди 10 години този процент беше 25%”, заяви Георги Стойчев, Консорциум "ИОО-С".

Сред положителните тенденции е и повишеният брой чуждестранни студенти, които избират да специализират тук.

Репортер: Софи Цветкова