Основна тема е смекчаване на негативното влияние върху климата

Климатичната конференция СОР 28 се провежда в Дубай от 30 ноември до 12 декември 2023 г. Основна тема е смекчаване на негативното влияние върху климата и наличните ресурси на страните за намаляване на емисиите.

Какво е „Екоцид” и как войните влияят на климатичните промени

Декларацията за тройно увеличаване дела на ядрената енергия беше официално обявена по време на среща в рамките на 28-ата конференция на ООН.  Документът подчертава важната роля на ядрената енергетика за постигането на въглеродна неутралност. Ядрените мощности в световен мащаб следва да се утроят в периода от 2020 г. до 2050 г. Това се прави с цел ограничаване на повишаването на средната температура на повърхността на Земята до 1,5° С.