Отворила се е огромна дупка на стената на реката, непосредствено на 2м от детската площадка. има голяма опасност да падне някой!