Паркиран върху тротоар автомобил. Редовно същия паркира по този начин.