Силно замърсен въздух, натрапчива миризма на пластмаса