Липсват достатъчното кофи за рециклиране в квартал Слатина. Например около трите големи блока (47, 47А и 47Б) има само един, изобразен на снимката, който често е препълнен, предимно с отпадъци от близките денонощни магазини. Немислимо е да искаме хората да рециклират повече, а да липсват елементарни съоръжения за тази цел. Преди време имаше повече контейнери, но те бяха премахнати. Защо?