Опасна необезопасена шахта.Намира се на тротоара срещу сградата на Райкомерс,зад блок 541