Изпратете снимки или видео и станете част от екипа на Новините на Nova.

Изпрати новина

Тип на файла - снимки (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif), видео (*.flv, *.mpg, *.mpeg, *.avi, *.mov, *.mkv, *.mp4, *.3gp, *.asf, *.wmv)

Кирилица: PHO

Полетата маркирани с * са задължителни

Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или видео) има изключителното право да използва създаденото от него произведение и разрешава използването му от "Нова Броудкастинг Груп" АД