Група деца от ж.к."Младост" - 1 се самоорганизираха в протест срещу отсичане на дърво пред вход 2 на бл. 29 А в квартала. Децата са четвъртокласници и изработиха саморъчно плакати. Те са против решението на домоуправителката да се отреже дървото. Става дума за една топола, която е сравнително млада на около 20-25 години и не е опасна по никакъв начин, освен че веднъж годишно пуска мъхчета. След разлепено съобщение от домоуправителката на вход 2, че днес предстои да бъде отсечена, децата сами се организираха да защитят това дърво, стояха до него в това лошо време от 12 до 15:30 часа, не успяха да се съберат всички, заради различните смени, но въпреки това може би успяха :) Оказа се също, че няма съгласието и на двата входа, между които се намира дървото. Ще видим решението на общината. А в същото време от години се търси съдействието на същата тази община да се постави осветление на улицата, но няма резултат.

Автор: Анита Нейкова