Мога да ви покажа как се чисти в София снегът и как сме откъснати от всякакъв вид достъп до транспорт, даже и линейка не може да се качи при нас. Имаме малко дете и баба инвалид. За трета година се борим с община Витоша да ни включат в списъка за почистване. Това е малко след 4-то помощно училище "Горски разсадник" 62.