Здравейте! Сигналът е от ул. "Живописна" №4, където има системен проблем със сметоизвозването. Често контейнерите престояват по 2-3 дни, но към дата 12.09.2017 г. вече стават 5 дни без да са почистени контейнерите. Положението вече е катастрофално, тъй като боклукът се разпилява от вятъра. Същата картина може да се види и на съседните улици в района, тоест проблемът не е случайно забравени 2 контейнера. Имам син на 4 години, който се опитвам да възпитавам да взимаме боклук от улицата и да го изхвърляме в контейнер. Трудно е да му обясня обаче защо същия боклук, който вече сме почистили, след няколко дни отново се търкаля пред блока...