На 27.03.2018 година подадох сигнал онлайн чрез контактния център на Столична община за опасната пешеходна пътека до Южен парк със съвет/препоръка/предложение за повдигане на пешеходната пътека с легнал полицай, за да се намали скоростта на преминаващите автомобили. Сигналът ми беше отхвърлен близо един месец по-късно, на 26/04/2018. Прикачвам копие на отговора на общината, че не са изпълнени условията по чл. 8 от Наредба РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. на МРРБ и МВР. Общината единствено сменя знака за пътеката с жълт. Пълният текст на наредбата може да намерите и сами.

По мое мнение мястото е повече от подходящо за изкуствено повдигане на пътя, което можеше да предотврати станалите инциденти и изгубения човешки живот, но общината не смята така. Или може би са очаквали да бъде изпълнена точка 4 от въпросния член на наредбата и да станат първо зловещи инциденти преди да бъдат взети адекватни мерки.