Този паркинг са принудени да използват пациентите на Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология, гр. София