Кой мозък роди тази идея? Захранване на трафопост с ток с високо напрежение над главите на хората и улицата. Просто нямам думи, въпреки че домоуправителят ни  се обажда няколко пъти да дойдат да си поправят грешката, но до момента все още нищо. Какво теябва да стане - нцидент и тогава ли? В европейска столица в 21 век да се случва това, е потресаващо. На отсрещната страна на улицата кабелите си лежат по улицата и никой не предприема нищо.