Обръщам се към всички Вас във връзка с премахнатата преди повече от месец детска площадка във вътрешния двор на "Зона Б-18" и то точно, когато започва лятната училищна ваканция. За няколко часа в един ден престанаха да съществуват всичките два вида люлки, катерушка, детска пързалка, трите кошчета за боклук, четири стабилни пейки с облегалки, пъстроцветната оградка, както и тартановото покритие, за да не се нараняват децата. На същото място бяха бетонирани плочи и досега нища друго не е предприето. Бих искал да посоча, че премахнатите пейки позволяваха и кратък отдих на немалкото пенсионери-инвалиди, живущи в обкръжаващите площадката 11 жилищни блока и нямащи възможност да се придвижат до столичен парк. Не на последно място поставям проблема, свързан с определянето от Столична община на този вътрешен двор като "Зелена зона", чиято земя е общинска, но в момента напълно разбита и осеяна с множество дупки.