18.10.2019 г., гр. София, "Орион". На светофара конят падна. Ако беше станало ПТП, кой щеше да е виновен? Дали това превозно средство има ГТП и е платил данък за него? Докога в европейска столица ще се возим на каруци? Датата и часът от видео регистратора не са сверени.