Това, което виждате на снимките е ул. ”Буките” в Бояна. Съгласно сметоизвозването, всяка събота трябва да минава камион, който да събира не битовите отпадъци. След като кола на почистващата фирма не беше минавала около месец, съпругът ми успя да се свърже с Инспектората на район Витоша . Инспекторът обеща, че ще предаде и в събота ще мине кола. Днес е вторник вечер, боклукът все още не е извозен. Доколкото знам, договорът за сметоизвозването се сключва с график, а не за количество.