Ето как се местят пациенти от Инфекциозна болница във ВМИ в Пловдив. Бърза помощ разтовари пациенти, болни с COVID-19. Остави ги като кучета пред вратата и ги заряза на ледено студените стълби. Това на стълбите е баща ми, този в безпомощното състояние. Вчера го местят, днес е мъртъв...