Огромни дълбоки дупки, които костват ежедневна амортизация на колите, минаващи по улицата. Линейките на болницата също минават по тази улица, към нея води изходът на големия паркинг на "Света София". Улицата е натоварена, наоколо има офици, живущи! Дупките стават все по-дълбоки. Улицата е "Бяла акация". Тя е успоредна на булеварда и води към паркинга на болница "Света София".