Искам да знам коя държавна институция трябва да се сезира, за да имаме годна - поне за миене, вода? Това е водата, която тече в домовете ни в Белово /когато я има, разбира се/. Целият август сме на режим, сега нямаме режим (поне не е оповестен), но почти всеки ден няма вода, а когато дойде - е в този вид. Питам кой може да реши този проблем в община Белово, понеже ВиК явно не може????