Вълшебно е утрото - когато слънцето излезе от морето, откъсна се от водата и новият ден се роди! Гр. Царево