На централния плаж на гр. Шабла днес (07.08.2022 г) се появи тороедо или снаряд.