Забранен обратен завой, през средна лента, на червено!