Планини от незаконно изхвърлени небитови отпадъци замърсяват землището на софийското село Кривина. Периодично камиони изсипват боклук. Пусканите жалби и сигнали са без ефект. Размерите на новообразувалото се сметище стават плашещи. В непосредствена близост са обработваеми земи.