В град Ловеч има луноход. Поставен е в двора на местен музей. Предполагам, че много хора не знаят, че в България има такъв. Ще е добре да се знае от повече хора.