Общинско сметище в непосредствена близост до 95 ДГ "Омайниче" на ул. "Партений Зографски" 12. Чакаме да плъзнат змии, плъхове и зарази?