Възможно ли е разводът с телекома да не ни излезе солено?

Развод с мобилните оператори – без да плащаме всички месечни такси. Договорите с телекомите вече ще могат да се разтрогват предсрочно по-лесно. А вместо тежки санкции – ще плащаме определена по закон неустойка.

Как ще се случва това?

През миналата година в Комисията за защита на потребителите са получени над 20 хиляди жалби. Повече от една трета от тях – 37% са насочени към мобилните оператори. А сред най-честите оплаквания са огромните неустойки при предсрочно прекратяване на договор. Доскоро неустойката беше в размер на оставащите месечни вноски. Сега санкцията ще бъде максимум 3 такси.

По темата

Нови по-добри условия за говорене по телефона - нов по-добър договор. Водена от тази логика, Магда решава да смени плана за говорене.

„Допълнително всякакви други услуги се заплащаха и сметката беше двойно по-висока от това, което ми се искаше”, обяснява Магда Петрова.

Опитите ѝ обаче удрят на камък, тъй като не пожелала да плати всички такси, докато договорът изтече.

„Към момента не е много лесно да направим развод с мобилния оператор. Години наред те изискваха заплащане на всички такси до края на договора в пълен размер и в хипотезата на непредоставяне на добра услуга”, коментира Богомил Николов от „Активни потребители”.

„Ако досега вие имате един двугодишен договор и решите да го прекратите на третия месец – ще дължите 21 месечни такси”, заяви Димитър Маргаритов от Комисията за защита на потребителите.

„Една неустойка е добре, но да си платиш 6-7 такси – идва много”, казва Магда Петрова.

Такива жалби затрупват и Комисията за защита на потребителите. Затова след разговори с телекомите, два вече се отказаха от тежките санкции.

„При такова прекратяване вие не можете да дължите повече от три месечни такси като неустойка за това, че прекратявате предсрочно договора”, допълва Димитър Маргаритов от Комисията за защита на потребителите.

А с третия мобилен оператор все още се уточнява с Комисията за защита на потребителите какви ще са обезщетенията при предсрочно прекратяване на договора.

„В някои държави са въведоха ограничения за размера на неустойката – може да е фиксирана като брой месечни такси или като таван в абсолютен размер – като сума”, коментира Богомил Николов.

От потребителските организации съветват и телекомите, и клиентите им да решават такива проблеми извън съда – с тяхна помощ.