Обещанието е с тях да дойде краят на сегашния хаос в преподаването

Министерството на образованието одобри новите учебници за първокласниците и петокласниците.

Обещанието е с тях да дойде краят на сегашния хаос в преподаването - със стари учебници по нови правила.

По темата

За първи път издателствата са подготвили и електронни издания на учебниците.

През тази учебна година на децата от първи и пети клас преподават по нови правила, но със стари учебници.

„Ако ние се съобразяваме изцяло с програмата, която ни беше спусната от Министерството на образованието, не можем да използваме буквара в този вид, в който ни беше предоставен”, обясни Росица Митева, преподавател на първи клас.

Решението на хаоса трябва да дойде с новите учебници. Министерството на образованието е одобрило общо 39 за първи клас и 72 за пети.

„Задължително условие е всеки един учебник в момента в книжното си тяло да има електронен такъв формат, за да може да се използва според спецификата на училището”, обясни Диян Стаматов, зам.-министър на образованието.

Сега на ход са учителите. До началото на февруари преподавателите трябва да дадат своите „да” и „не” за новите варианти. След това ще започнат да се печатат. По-важен остава обаче човешкият фактор.

„В крайна сметка най-важното е детето да бъде научено да чете. Как ще се постигне това, е въпрос на решение на учителя и възможност на самото дете”, обясни още Росица Митева.

Обещанието е от следващата учебна година първокласниците и петокласниците да учат по новите учебници.