Как „работи” системата за наказания в училище?

Повече от 7000 са регистрираните случаи на агресивно поведение в училище за миналата година. Изследвания сочат 460% ръст на вербалната агресия само за миналата година.

Според Синдиката на учителите 65% от колегите им са били жертва на психически тормоз. 45 на сто - на физическо насилие.

По темата

Нов стандарт в образованието задава рамката. Залага на превенцията. При проблемно поведение следват разговори - между ученика и класния ръководител, с психолог, с педагогически съветник, помощ от наставник. Ако тези стъпки не помогнат, следват санкциите.

Отиваме в няколко училища с различен профил и резултати - столичната Втора английска гимназия, Професионалната гимназия „Велизар Пеев” в Своге и Основното училище в Свидня. Обобщена статистика за санкционираните ученици Министерство на образованието няма. Но и в трите училища най-масовото наказание е забележка заради натрупани отсъствия.

До крайни санкции се стига рядко. Не само защото училищните власти не са убедени в ефекта им, но и защото заради делегираните бюджети, с ученика си отиват и парите. А особено там, където децата са малко, а паралелките - едва събрани, загубата е сериозна.

В Министерство на образованието познават проблема отлично. По финансови причини до сурови санкции не се стига.

Включен телефон в час, крака върху чина, закуска в джоба, реплика към учител. Понякога големите проблеми започват с малки нарушения. Затова психолозите във Втора английска разработват система за контрол на реда в училище - доброволни патрули от ученици. Спазването на правилата е в техните ръце.